PRAVIDLA PROMO AKCE WHIRLPOOL CASHBACK PRANÍ & SUŠENÍ ŘÍJEN - PROSINEC 2021

platná pro:

vybrané modely praček, sušiček a setů praček a sušiček z řady FreshCare+ a Supreme Silence Whirlpool

Účelem tohoto dokumentu jsou přesná pravidla akční nabídky Whirlpool Cashback (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze pořadatelem formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatel prodejní akce
  Pořadatelem prodejní akce je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00, Praha 5, IČ: 49243411, DIČ: CZ49243411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20460 (dále jen „pořadatel“).
 2. Místo konání prodejní akce
  Prodejní akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“) u obchodních partnerů Whirlpool CR, spol. s.r.o. v online i v kamenných prodejnách.
 3. Termín konání prodejní akce
  Prodejní akce probíhá v termínu od 11. 10. 2021 do 31.12. 2021 (dále jen „doba konání prodejní akce“).
 4. Účastník prodejní akce
  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).
 5. Základní charakteristika prodejní akce
  Zákazník, který u obchodních partnerů na území České republiky zakoupí vybrané modely praček z řady FreshCare+ nebo řady Supreme Silence, sušiček z řady FreshCare+ nebo Supreme Silence, nebo setů pračka a sušička vždy ze stejné řady FreshCare+ nebo Supreme Silence značky Whirlpool, které jsou zahrnuty do akce, může následně po řádně provedené registraci a dodržení všech podmínek, obdržet zpět na účet peněžní částku v hodnotě:
  Řada FreshCare+
  ● 1 000 Kč při koupi pračky nebo sušičky z řady FreshCare+ samostatně
  ● 3 000 Kč při koupi setu pračky a sušičky z řady FreshCare+ společně
  Řada Supreme Silence
  ● 2 000 Kč při koupi pračky nebo sušičky z řady Supreme Silence samostatně
  ● 5 000 Kč při koupi setu pračky a sušičky z řady Supreme Silence společně
 6. Produkty zařazené do prodejní akce
  6.1. Akce se vztahuje pouze na vybrané modely pořadatele prodejní akce a jejich sety.
  6.2. Vybrané modely zařazené do akce Cashback zakoupené u obchodních partnerů společnosti Whirlpool v České republice.
  6.3. Výše cashback a zařazené modely:

  Řada FreshCare+

  Model12 NCVýše CB
  PRAČKY FreshCare+
  FFD 8638 BV EE8599915974001.000,- Kč
  FFB 9458 BV CS8599916368901.000,- Kč
  FFD 9458 BCV EE8599916369101.000,- Kč
  FFD 9458 BV EE8599916369401.000,- Kč
  FFD 8458 BCV EE8599916370601.000,- Kč
  FFB 8458 BV CS8599916369601.000,- Kč
  FFB 8458 BV EE8599916369701.000,- Kč
  FFB 8258 BV EE8599916369801.000,- Kč
  FFB 8258 WV EE8599916369901.000,- Kč
  FFB 9458 WV EE8599916378701.000,- Kč
   
  SUŠIČKY FreshCare+
  FFT M11 82B EE8699916361401.000,- Kč
  FFT M11 8X3 EE8699916358301.000,- Kč
  FFT M22 8X3B EE8699916358901.000,- Kč
  FFT D 8X3B EE8699916358201.000,- Kč
  FFT M22 9X2B EE8699916361801.000,- Kč
  FFT M22 9X2WS EE8699916362301.000,- Kč
  FFT M22 9X3B EE8699916362501.000,- Kč
  FFT M11 9X2BY EE8699916339501.000,- Kč
   

  Nákup setu FreshCare+ z výše uvedených modelů = cashback 3.000,- Kč


  Řada Supreme Silence

  Model12 NCVýše CB
  PRAČKY Supreme Silence
  W6X W845WB EE8599916241102.000,- Kč
  W7X W845WB CS8599916240902.000,- Kč
  W6 W945WB EE8599916245002.000,- Kč
  W8 W946WB EE8599916242202.000,- Kč
  W8 W946WB CS8599916242102.000,- Kč
  W8 W046WB EE8599916244902.000,- Kč
   
  SUŠIČKY Supreme Silence
  W6 D84WB EE8699916332902.000,- Kč
  W7 D84WB EE8699916333802.000,- Kč
  W6 D94WB EE8699916334202.000,- Kč
  W7 D94WB CS8699916334602.000,- Kč
  W7 D94WB EE8699916334302.000,- Kč
  W7 D93SB EE8699916335302.000,- Kč
   

  Nákup setu Supreme Silence z výše uvedených modelů = cashback 5.000,- Kč


  6.4. Při koupi setu pračka a sušička je třeba dodržet 14 denní termín registrace k CB od nákupu u obou spotřebičů.
  6.5. Nárok na zaslání peněz vzniká pouze tehdy, jestliže účastník prodejní akce nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupí-li účastník prodejní akce, nárok na vrácení finančních prostředků v rámci prodejní akce nevzniká a případně zaslané peníze je účastník prodejní akce povinen pořadateli vrátit.
 7. Podmínky účasti v prodejní akci
  7.1. Nákup jednoho nebo více modelů z vybraných spotřebičů podle seznamu v bodě 6.
  7.2. Nákup se uskuteční v době trvání prodejní akce.
  7.3.Akci nelze kombinovat s jinou promo akcí, při souběhu akcí je nutné, aby si zákazník vybral jen jednu.
  7.4. Kompletní a řádné vyplnění registračního formuláře dostupného z webových stránek www.whirlpool.cz/promo-akce/ do 14 dnů od uskutečnění nákupu.
  7.5. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi prodejní akce nejpozději do 30 dnů odeslána příslušná částka na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že finanční částka bude připsána na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.
  7.6. V registračním formuláři musí být uvedeno: jméno, příjmení, emaila a dresa koncového zákazníka, číslo bankovního účtu pro poukázání peněžních prostředků, obchodní firma prodejce, datum zakoupení spotřebiče/-ů, údaje o spotřebiči (typ spotřebiče, modelové označení, modelové číslo - 12NC, výrobní číslo), kopie nákupního dokladu nebo dokladů.
  7.7. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí účastník prodejní akce na příslušnou finanční částku nárok.
  7.8. Účast v této prodejní akci není možné kombinovat s účastní v jiné promo akci nebo obdobné akci pořadatele týkající se stejného produktu (např. Prodloužená záruka 5 let na celý spotřebič nebo akce Whirlpool PREMIUM Vánoce). Výrobní číslo spotřebiče může být registrováno jenom na jednu akci pořadatele. V případě druhé a další registrace bude účast automaticky zamítnuta.
  7.9. Tím, že účastník prodejní akce odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.
  7.10. Odesláním registračního formuláře každý účastník prodejní akce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pořadatele na e-mailovou adresu zadanou účastníkem prodejní akce ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli zdarma odvolat v sídle pořadatele.
  7.11. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Účastník prodejní akce odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.
  7.12. Do prodejní akce nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nebude přiložena požadovaná příloha, registrace nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účastník prodejní akce účtenku/účtenky o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na vrácení peněz. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).
  7.13. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.
 8. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
  V rámci prodejní akce pořadatel zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníkem prodejní akce při přihlášení do prodejní akce, neboť je to nezbytné pro naplnění obsahu prodejní akce. Účelem poskytnutí osobních údajů účastníkem prodejní akce je tedy realizace pořádané prodejní akce ve vztahu k účastníků. Osobní údaje poskytuje účastník prodejní akce dobrovolně. Osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem jako správcem a mohou být poskytnuty smluvním partnerům pořadatele, kteří na základě smlouvy jsou pověřeni realizací prodejní akce: spolupracující agentura KTPB s.r.o. (údaje viz níže). Ochrana osobních údajů se vedle těchto pravidel řídí zejména Oznámením o ochraně osobních údajů, jehož text lze nalézt na internetových stránkách pořadatele www.whirlpool.cz/oznameni-o-ochrane-osobnich-udaju , zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (též GDPR), a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Bližší informace o způsobu a rozsahu ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Oznámení na citované internetové adrese.
 9. Závěrečná ustanovení
  9.1. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.whirlpool.cz/promo-akce/cashback. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro vrácení peněz v prodejní akci.
  9.2. Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou:
  KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno., info@ktpb.cz